Provjerite koliko ste INTELIGENTNI: Samo jedna od 1.000 osoba može da riješi ovaj test i da dva različita, a tačna odgovora!

Ostalo
Podijelite sa prijateljima!!!

Ako ste ubijeđeni da ste odlični u matematici, možda bi trebalo to da provjerite i uradite ovaj test inteligencije za kojim su poludjeli ljudi na društvenim mrežama.

Test inteligencije sastoji se u dodavanju niza brojeva. Test je kreirao “Go Tumble” a podeljen je na Wikr-u. Od korisnika se zahtijeva za “misle izvan kutije”, odnosno da budu maštoviti i prošire granice svoje percepcije jer postoje dva potpuno različita a tačna odgovora.

Stvaraoci testa su napisali:

– Prvo, mislite izvan kutije. Ova matematička zagonetka nije jednostavna. Iako je uobičajeno da postoji samo jedan tačan odgovor, ovdje čak dva odgovora mogu biti zadovoljavajuća. Samo jedna u 1.000 osoba može pronađi drugi odgovor. Da li ste vi ta osoba?!

Rješenja zagonetke potražite na sljedećoj stranici:

Rješenje 1:

Većina ljudi će krenuti sa sabiranjem 1 + 4 da bi dobili broj 5. Zatim će sabrati 2 + 5 da bi tome dodali prethodni zbir 5 i dobili broj 12.

Većina ljudi će isti proces ponoviti sljedeći put, sabirajući 3 + 6 da bi dobili 9, a onda dodavajući 9 na zbir prethodnih sabiranja (12) da bi dobili 21.

Na kraju sabraće 8 + 11 da bi dobili 19, da bi to spojili sa prethodnim brojem 21 da bi dobili 40.

Međutim, iako većina smatra da je 40 krajnji i tačan odgovor ove zagonetke, zapravo postoji još jedno rješenje.

Saznajte ga na sljedećoj stranici:

Rješenje 2:

Dok je uopšteno prihvaćeno da je 1 + 4 = 5, inteligentni ljudi će istu cifru dobiti dodavajući 1 na rezultat 4 x 1.

Koristeći istu formulu dodaće 2 na 2 x 5 da bi dobili 12. Zatim će dodati 3 na 6 x 3 da bi dobili 21.

I da bi dobili konačno i alternativno rješenje, dodaće 8 na 11 x 8 da bi dobili 96.

Izvor: telegraf.rs

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *